Wat wordt het? 5G of G5

Ook begin dit jaar was er weer eens een “drukste spits ooit”. En als we voorspellingen van mobiliteitskenners mogen geloven, zal dit de komende jaren wel door gaan. Om het fileleed te verminderen zijn er tal van oplossingen bedacht. Naast meer asfalt, beter OV, flexibele werktijden en km-heffing is al jaren Intelligent Transport Systems ofwel ITS een veelbelovende, maar nog steeds in de toekomst liggende oplossing. Met draadloze communicatie tussen voertuigen en de walkant en tussen voertuigen onderling realiseert ITS op elkaar afgestemde, en daarmee efficiënte verkeersstormen.

Inhalen en invoegen zijn belangrijke veroorzakers van files, en afremmen en optrekken versterken ze. De file-harmonica’s zijn het gevolg van vertraagde reacties van de weggebruikers. ITS kan dit verhelpen. Door onderling te communiceren weet de auto een auto verderop afremt, en anticipeert daarop. Autorijden wordt zo treintje rijden. Niet per sé spannend, maar wel efficient.

Voor de onderlinge communicatie zijn er momenteel twee belangrijke oplossing. 3GPP heeft ITS in haar 5G portfolio onder de noemer C-V2X ofwel cellulair vehicle-to-everything. IEEE heeft in haar portfolio ITS-G5, ook wel bekend als IEEE 802.11p.

ITS-G5 is een variant van IEEE 802.11. Het is dus een WiFi achtig systeem, dus typisch peer-to-peer, maar nu heel specifiek gemaakt voor de kritische communicatie onderling. De 5G oplossing C-V2X bouwt voort op het robuuste LTE/NR, maar de communicatie tussen voertuigen onderling wijkt erg af van de traditionele cellulaire oplossing, omdat in cellulair alle communicatie per definitie via de infrastructuur loopt.

In de ITS wereld staan deze oplossing lijnrecht tegenover elkaar, met ieder relevante argumenten. De ITS-G5 standaard is al bijna 10 jaar oud, en is uitgebreid beproefd in grootschalige tests. Bovendien is het enkelvoudig gericht op onderlinge communicatie, wat de kwaliteit van de standaard ten goede komt. De 5G standaard C-V2X is nog in de maak, maar als variant van LTE/NR is integratie met andere cellulaire systemen vrijwel vanzelf, terwijl dat extra aan ITS-G5 toegevoegd moet worden.

In maart dit jaar heeft de EU een richtlijn vastgesteld die vooral past bij de ITS-G5 oplossing. Daarmee lijkt de voorsprong van ITS-G5 bezegeld te worden. Het wordt dus G5, maar is de weg voor 5G dan afgesloten? 5G zal in elk geval in auto’s komen voor de communicatie met de infrastructuur, ook als ITS-G5 tussen voertuigen gebruikt wordt. En misschien is er ruimte voor de beide alternatieven naast elkaar.

Toch denk ik dat het EU besluit de weg voor ITS-G5 zo heeft geplaveid dat dit de defacto standaard wordt. En 3GPP zal dan haar knopen moeten tellen. De oplossingen voor C-V2X zijn ook bouwstenen voor niet verkeersgerelateerde beveiligings- en veligheidstoepassingen. Dat kan portofonie zijn, maar denk ook aan remote control van machines en installaties. Ook daar zijn betrouwbaarheid en veiligheid kernbegrippen, alleen gaat het niet zozeer om voertuigen. Dus G5 voor ITS en 5G voor andere veeleisende toepassingen.

Comments are closed.