Wat doen we met 5GHz?

De afgelopen periode hebben we WiFi metingen uitgevoerd en geanalyseerd. FIGO en Strict hebben in opdracht van Agentschap Telecom de drukte gemeten op de WiFi banden. Deze meetcampagne is een herhaling van de gelijke meetcampagne uit 2014, waardoor we een mooie vergelijking kunnen trekken.

De vergelijking laat een aantal zaken zien. De 2.4 GHz band is en blijft populair. Gelukkig zien we een aantal technische verbeteringen die ervoor zorgen dat de overhead van WiFi iets afneemt, waardoor de kans dat de verbinding goed is licht lijkt te stijgen. We zien gelukkig minder legacy systemen. De stap om de legacy standaard 802.11b niet meer als vanzelfsprekend te ondersteunen levert een belangrijke bijdrage.

Daarnaast is zichtbaar dat 5 GHz populairder wordt. Dit is vooral te zien aan het aantal APs in de 5 GHz, en aan de toenemende verspreiding van het gekozen kanaal. Tegelijk lijkt de 5 GHz band nog erg veel op Siberië, uitgestrekt en vrijwel leeg. Alleen op drukke plekken zoals binnensteden krijgt 5 GHz al enige vorm.

Maar hoe ziet de toekomst eruit? De trend voor WiFi richting 5 GHz is duidelijk, gewenst en niet te stuiten. Niet alleen steeds meer APs ondersteunen 5 GHz. De meeste smartphone ondersteunen het ook, en bij laptops komt het ook steeds meer.

Maar naast WiFi hebben ook de mobiele operators ook hun blik mede gericht op deze band. 3GPP gaat met LTE-LAA de 5 GHz band gebruiken als “capacity booster”. Aangezien 5 GHz gewoon een ongelicenceerde band is mag daar prima een op LTE gebaseerde oplossing in staat, mits deze maar aan de geëiste spectrumregels zoals “listen-before-talk” voldoet.

Nu is 5 GHz een vrije band, en kunnen WiFi en LTE er beide in, en ieder in hun eigen toepassing. Ik vraag me alleen af of dit een wenselijke ontwikkeling is. Beide werken op basis van OFDM, en professionele WiFi netwerken adopteren al veel oplossingen die LTE in zich heeft, waardoor de performance zondermeer goed is. Het lijkt mij echter de voorkeur hebben dat een vrije band ook beschikbaar blijft voor toepassingen die niet aan licenties gebonden zijn, en dat in de basis gelicenceerde systemen blijven bij gelicenceerde banden.

Het is voor operators ook maar de vraag of LAA in de 5 GHz band zo’n goede oplossing is. Omdat het een vrije band is, is er zo goed als niets gegarandeerd, behalve dat systemen elkaar volledig legaal kunnen verstoren.

Er moet ruimte zijn voor ongebonden oplossingen. Dat is niet alleen van belang voor de vrijheid van burgers en bedrijven, maar het is ook een belangrijke plaats voor innovatie. Juist de ongebondenheid biedt ruimte voor creativiteit.

Comments are closed.