Wanneer komt de Texit?

De afgelopen weken was er maar één woord echt trending op social media, de Brexit. De start van een schokgolf door Europa? Een storm in een glas water? Of is dit één van die zaken die eigenlijk al decennia in de lucht hangen, maar niet lijken te komen, en plots is het er toch. Maar zal de Brexit op het gebied van bedrijf of missie kritische communicatie grote impact hebben?

De Britse regelgever op het gebied van communicatie is de OFCOM. De OFCOM heeft zitting in Europese overleg organen zoals het CEPT. CEPT speelt een belangrijke rol in het vaststellen van de technische eisen van (radio) telecommunicatie. Op haar beurt staat ze in nauw overleg met de EU, waar bijvoorbeeld de R&TTE Directive de technische eisen in juridische tekst vastlegt. De CEPT bestaat overigens uit zowel EU als niet-EU leden, en dus heeft een Brexit geen directe gevolgen. Maar indirect zijn gevolgen wel te verwachten als Groot-Brittannië wat verder van ons af komt te staan.

De OFCOM benadert regelgeving Angelsaksisch, terwijl de rest van Europa meer het Rijnlandse model aanhangt. De OFCOM, net als de FCC in de VS, wil een liberalere benadering, met meer vrijheid voor marktpartijen, terwijl normering en standaardisatie meer in lijn is met de meerderheid in Europa. Een voorbeeld van het liberalere beleid is de regelgeving voor “TV White Spaces”. Als eerste in Europa is het sinds februari van dit jaar in Groot-Brittannië toegestaan om “white space devices” te gebruiken in de 470-790 MHz band, mits op die specifieke locatie het niet voor omroep TV gebruikt wordt. TV White Spaces is een vrijere omgang met spectrum, en in de VS al een aantal jaren toegestaan.

De liberalere benadering is ook te zien in de adoptie van LTE voor openbare orde en veiligheid. Afgelopen december heeft de Britse regering contracten toegekend voor de vervanging van het TETRA netwerk van Airwave. Medio 2017 loopt het huidige contract af, en moet het nieuwe netwerk operationeel zijn. Het moet VoLTE en Push-to-Talk ondersteunen. Een haastklus, aangezien de inkt voor de standaard nog nauwelijks droog is.

De Britse benadering is mij wat al te voortvarend, maar heeft ook zijn voordelen. LTE is een volwassen standaard, waar iedereen op vertrouwt. Ook in missie kritische toepassingen wordt LTE steeds meer gebruikt, of we dat leuk vinden of niet. In Europa maken we echter nog erg weinig vaart richting LTE voor OOV, met als risico dat we afhankelijk zijn van publiek LTE, terwijl een missie kritisch LTE netwerk gerealiseerd kon worden.

Groot Brittannië heeft al gekozen voor een Texit (TETRA-exit). Naar verwachting gaat voor 2020 de stekker definitief uit het Airwave TETRA netwerk. Maar hoe zit dat voor Nederland? Wanneer is de Nederlandse Texit een feit? Ook dat hangt al jaren in de lucht. En het zou wel eens sneller kunnen gaan dan we denken. En dan kunnen we maar beter ervaring opgedaan hebben met LTE voor OOV.

Comments are closed.