SMART wordt SMARTIE

Het afgelopen jaar heeft de term Smart de Industrie veroverd. Wat in Duitsland begon onder de term “Industrie 4.0”, is de afgelopen twee jaar met een stevige oosterstorm overgewaaid naar Nederland met als term “Smart Industry”.

Deze term inspireert een hoop mensen tot innovatie. Begin februari was ik op het heel druk bezochte jaarevent Smart Industry. Het evenement was vooral toekomst gericht. Er werden al wel een aantal voorbeelden getoond van innovaties die onder het kopje Smart Industry vallen, maar het grootste deel van de sprekers benoemden nieuwe initiatieven om te komen tot innovaties.

Nu is dat niet zo gek, bij zo’n innovatie evenement, helemaal als het pas recent op de agenda is gezet, maar welke snoepje, zo u wilt, welke Smartie wordt ons voorgehouden?

Smart begint bij interactie. Omdat we het hebben over industrie denken we al snel aan machines. Maar het begint eigenlijk bij de mens, en daarna met eigenlijk alles wat op een of andere manier in een professioneel proces betrokken is. Dat kan in productie zijn, maar ook in logistiek, beveiliging, bewaking of wellicht zelf zorg. Door deze interactie komen veel nieuwe mogelijkheden naar boven. Naast meer flexibiliteit in productie is remote monitoring & control de basis voor remote support en wellicht zelfs predictive maintenance.

Maar de term SMART wordt soms ook op een heel andere manier gebruikt, namelijk voor het formuleren van doelen. Deze moeten dan “Specifiek”, “Meetbaar”, “Acceptabel”, “Realistisch” en “Tijdgebonden” zijn. Dat is een prima kapstok die ook voor Industrie 4.0 goed toepasbaar is. Wat er op dit en andere events wordt getoond voldoet aan de SMART criteria. Want al is er nog veel sheetware, wat getoond wordt is concreet en helder, en ziet er realistisch haalbaar uit.

Maar deze kapstok is wat droog, of beter gezegd, wat weinig smaak. Ik heb het daarom liever over SMARTIE. De uitbreidingen op SMART staan dan voor “Inspirerend” en “Eigen controle”.

Dat Industrie 4.0 inspirerend is toont zo’n jaarevent in elk geval. De 600 man in de zaal willen allemaal hier de schouders onder zetten. Nadat de maakindustrie decennialang in het verdomhoekje zat, is reshoring nu aan de orde van de dag, juist omdat Industrie 4.0 meerwaarde creëert en de kosten laag houd. We gaan weer echt iets maken, met meerwaarde.

Ook de “Eigen control” lig onder handbereik. De connectiviteit van Industrie 4.0 zorgt ervoor dat heel diverse stakeholders veel transparanter zicht krijgen op de processen waar ze mee te maken hebben. Dat is breder dan productie. Bijvoorbeeld ook logistiek of beveiliging. Deze transparantie biedt toegang tot het proces, het biedt dialoog over het proces, ook over de grenzen van organisaties heen. Het biedt dus meer mogelijkheden om creatief te worden in samenwerking.

Ik zie het wel zitten met Smart industrie, waarbij ik op zoek ga naar de SMARTIES.

Comments are closed.