Ode op de systems engineer

Dat stilstand achteruitgang betekent is meer dan een volkswijsheid. Innovatie is een sleutelwoord in deze maatschappij. De basis voor de innovatie van nu is de versmelting van technologie in de maatschappij, met het begrip “SMART” als buzzword. Smart industry, smart agriculture, smart aging, smart health, smart city, smart … .

De technologie ondersteunt daarin een menselijk, maatschappelijk of industrieel proces, waarbij een veelheid aan technisch vernuft het de gebruiker super simpel moet maken. En juist hier zit de uitdaging, want technologie sec is geen innovatie. Het gaat om de koppeling van mensen aan techniek. Innovatie is multidisciplinair, in een team dat verstand heeft van de markt, van het gedrag van mensen, van de economische haalbaarheid en van de technologie. Een team dat als het goed is ook zowel generalisten als specialisten omvat.

Als technisch generalist heeft de systems engineer hier een ongelofelijk belangrijke rol die nogal eens over het hoofd gezien wordt. De systems engineer is een persoon met brede kennis die goed conceptueel kan denken, maar ook de vertaalslag naar de praktijk ziet. Marktwensen zijn veelal abstract geformuleerd. Het is aan de systems engineer om deze te vertalen in iets dat je ook kunt maken. Hoe maak je van een vage wens als “het systeem moet nauwkeurig genoeg zijn voor …” een meetbaar getal? Welke betrouwbaarheid is nodig? Wat is de balans tussen eisen en kosten? Wanneer wordt eisen onbetaalbaar?

Ook toeleveranciers moeten goed begrepen worden, en goed uitgedaagd worden. De folder suggereert soms wel erg veel, maar is wel zo geformuleerd dat er weinig of geen harde beloften gedaan worden. De folder belooft iets, maar wat biedt dat in de praktijk? Zijn de beloften reëel? Onder welke omstandigheden, en welke omstandigheden zijn van toepassing? Dit vraagt allereerst om het goed tussen de regels door kunnen lezen van de verkoopbrochures, en daarna gestructureerd testen. Er is heel veel techniek in de markt, maar hoe scheid je het koren van het kaf? De systems engineer daagt de toeleverancier uit de grenzen van het haalbare op te zoeken.

Innovatie gaat ook niet over één nacht ijs. Het vinden van de juiste oplossing is een proces. Vanuit een idee, langs een proof-of-concept via meerdere prototypes naar het uiteindelijke resultaat. Van theorie naar praktijk over de verschillende assen van disciplines heen. Innovatie is dan ook het itereren tussen theorie en praktijk, de “Plan-do-check-act” cyclus toepassen. Op basis van een gedegen analyse van de praktijk de oplossing planmatig bijsturen en laten groeien naar een volgend niveau. De systems engineer is de persoon die juist tussen beide heen en weer kan bewegen, en zo de oplossing cyclisch verbetert, samen met de andere disciplines uit het team, gebruikers en toeleveranciers.

Het innovatieve idee lijkt vaak zo simpel, maar dan zit toch “the devil in the detail”. En dan is het de systems engineer die het geheel weer SMART moet maken. Dus bij deze, alle lof aan de systems engineer.

Comments are closed.