Laat de trein doordenderen

Elk jaar verdubbelt de hoeveelheid mobiele data communicatie. Intussen gaat er meer data- dan spraakverkeer door de publieke netwerken. Deze groei blijft voorlopig nog wel en leidt één-op-één tot een enorme capaciteitsvraag.

De netwerk operators halen alles uit de kast om de gevraagde boost waar te maken. Extra frequenties, meer en kleinere cellen, meer vermogen, WLAN offloading en niet te vergeten nieuwe radio technieken, lees LTE. Want LTE in plaats van GSM levert zeker een verviervoudiging in capaciteit.

Deze groei is één van de drijfveren achter de huidige veiling van de 900 MHz frequenties.  Deze oude ‘GSM-banden’, krijgen nu de technologie neutrale bestemming ‘publieke mobiele communicatie’. Binnenkort komt er daarom LTE naast GSM in deze banden.

De naastliggende frequentiebanden zijn toegewezen aan ProRail voor GSM-R. De veiligheid op het spoor is direct gekoppeld aan de betrouwbaarheid van dit systeem. Niet alleen voor spraak, maar ook het nieuwe ERTMS beveiligingssysteem werkt op basis van GSM-R.

Zonder GSM-R staan de treinen stil. En hier ontstaat een groeiende uitdaging. Voor GSM-R telt de dekking, niet de capaciteit, waardoor masten ver uit elkaar staan. De groei van de publieke communicatie in de band ernaast is juist gericht op capaciteit. Met een steeds verder verdichtend net groeit ook de kans op verstoring van GSM-R door de publieke netten.

De klassieke reflex is het aanscherpen van  de regels voor de publieke netten, waardoor partijen tegenover elkaar komen te staan. Hoewel dit wellicht een deel van de oplossing is, ontstaat er een veel betere oplossing aan de horizon.

Het Europese debat rond mobiele data communicatie voor ‘publieke veiligheid’ heeft intussen het spoor gekozen van LTE. Er zijn nog een flink aantal openstaande vragen, maar de trein rijdt, de richting is duidelijk. En daar hoort bij dat je het samen moet oplossen. Samen betekent in elk geval dat naast de zwaailichtensector ook andere publieke taken, zoals Rijkswaterstaat, maar zeker ook de spoorwegen. Maar samen kan ook betekenen, samen met de commerciële netwerk operators.

Je vangt meerder vliegen in één klap. Veel genoemde voordelen zijn en het beschikken over de benodigde kennis en kunde. Mogelijk een groter voordeel is de potentiele toegang tot meer capaciteit in geval van crises. En ‘last but not least’ het risico op onderlinge interferentie is vrijwel uitgesloten. Als beide netten vrijwel één net zijn hoef je niet bang te zijn dat je eigen zwakke signaal verstoord wordt door dat sterke signaal van een ander.

Stap dus met z’n allen in dezelfde rijdende trein van LTE voor publieke veiligheid en dan zorgen we er samen voor dat ook de echte trein veilig door kan denderen.

Comments are closed.