Gegarandeerde krapte

“Een mens lijdt dikwijls ’t meest, door ’t lijden dat hij vreest …” is één van de bekendste beginregels van een Nederlands vers. De ervaring leert dat hier veel waarheid in zit. Daarom is het belangrijk om bij slecht nieuws de boodschap recht voor z’n raap te geven. Juist om de onzekerheid weg te nemen.

We vragen ook om allerlei garanties. Garantie op een product, op inkomen, op een lang en gelukkig leven, etc. Maar ook op juiste informatie, op een compleet beeld van de situatie, en op communicatie. Maar hoe ver gaan garanties? Wat betekenen ze?

Garantie is eigenlijk de beperking van risico’s. Als je verantwoordelijk bent voor openbare orde en/of veiligheid dan is het minimaliseren van risico’s bijna een beroepsdeformatie geworden.  En terecht.

Maar hoe vullen we het in? Voor radio communicatie stellen veel mensen dat een eigen systeem de voorkeur heeft. Je hebt alles zelf in de hand, en dus is de werking gegarandeerd. Maar hoe zeker is het? En levert dit het gewenste resultaat?

De geschiedenis met C2000 toont ten minste één groot incident per jaar waar het zichtbaar tekort heeft geschoten. De reflex van de verantwoordelijken is zeggen dat het systeem goed heeft gefunctioneerd. Maar waar gaat het dan toch mis?

Gebrek aan dekking, onhandig gebruik, storing in een cross-connect, etc. Bij ProjectX Haren was de capaciteit onvoldoende. Was dat te verwachten? Nee, en ja!

Volgens het “C2000 Capaciteitsherverdelingsplan” uit 2011 is de planning gebaseerd op de normale situatie door het jaar heen. Als gevolg ervan wordt capaciteit van het platteland naar het stedelijk gebied verplaatst. Een rustige plaats als Haren, zonder risico objecten kan normaal met weinig capaciteit toe. In Haren wisten we van te voren dat er te weinig capaciteit zou zijn als de boel echt uit de hand zou lopen. Gegarandeerde krapte dus.

Voor alle duidelijkheid, C2000 is een goed systeem. Grosso modo werkt het goed en sluit aan bij de behoefte voor push-to-talk en groepsgesprekken. Maar de garanties zijn niet tot in de hemel.

Wat kunnen we daarmee? C2000 verder optimaliseren, waar mogelijk capaciteit uitbreiden, en methoden om snel capaciteit her te verdelen. Maar nog belangrijker: leren omgaan met een beheersbare onzekerheid. Elke garantie is per definitie beperkt. Als je dit accepteert ontstaat er ruimte om nieuwe opties te verkennen.

Mede gebruik maken van publieke netten, repeaters op voertuigen, ad-hoc netwerken, etc. Typisch oplossingen die niet gegarandeerd zijn, maar wel extra communicatie mogelijkheden geven, waardoor risico’s verkleind worden. Risico management is ook het benutten van alternatieven om negatieve gevolgen zo klein mogelijk te houden.

Zo kan een vrijere benadering van communicatie voor OOV helpen om die dichtregel van Nicolaas Beets goed af te maken met “…  doch dat nooit op komt dagen.” Juist die vrijheid zou de kans op succes nog wel eens kunnen vergroten.

Comments are closed.