Een heer in het verkeer

In de jaren ’60 van de vorige eeuw leerden Olie B Bommel en Tom Poes aan de leerlingen van de lagere school hoe je je te gedragen had in het verkeer. Dit boekje had de welluidende titel: “Wees een heer in het verkeer”. Dit suggereert vooral dat je elkaar de ruimte laat. Een stukje beleefdheid, zodat iedereen op een goede manier gebruik kan maken van de gedeelde ruimte.

Deze gedeelde ruimte kom ik momenteel vooral tegen in de licentievrije banden. De banden worden gedeeld tussen een divers pluimage aan gebruikers, en een zo mogelijk nog diversere set aan technologieën, met de vraag hoe deze met elkaar omgaan.

Zo onderzoeken wij nu de wederzijdse beïnvloeding van remote controls voor drones en Wi-Fi systemen. Beide zijn actieve gebruikers van de 2,4 GHz band. Voor Wi-Fi natuurlijk niets nieuws, maar de remote controls zijn nieuwere gebruikers, en vooral een groeiende groep.

Het licentievrije karakter laat de applicatie volledig vrij, en voor de radio liggen er slechts een beperkte set aan eisen. Een maximum vermogen en enkele verkeersregels voor co-existentie. Per 1 januari 2015 is de meest recente richtlijn hiervoor ingevoerd.

Een belangrijk winstpunt van de 2015 regeling is dat frequency hopping systemen stringentere “spectrum sharing” mechanismen ingebouwd moeten hebben. Dit kan Listen-Before-Talk zijn of een duidelijke beperking in duty cycle. Op basis van dit winstpunt is de hoop dat de co-existentie van diverse systemen erop vooruit gaat.

Enkele weken geleden hebben we de proef op de som gedaan. We hebben de verstoring gemeten van diverse remote controls op Wi-Fi en omgekeerd. We hebben daarbij gemeten met remote controls van voor en na 2015, met deels een zeer verrassend resultaat.

Een volledig verwacht resultaat is dat ons niet lukte om de remote control serieus te verstoren met Wi-Fi. Zelfs het volgooien van het spectrum met een massale hoeveelheid Wi-Fi verkeer lijkt voorbij te gaan aan de remote control.
Wat we ook verwachtten is dat remote controls wel storen op Wi-Fi. Maar onverwacht bleek dat de nieuwe remote controls juist meer verstoring veroorzaken dan de ouderen. De metingen lijken er op te duiden dat de nieuwe “politeness” regels weinig helpen, of wellicht zelfs contraproductief zijn.

De basis van dit probleem is dat de remote controls gebruik maken van smalle bandjes en door frequency hopping heel vaak van frequentie wisselen, en daarmee vaak de brede Wi-Fi band tegen komen. De hoge data snelheid van Wi-Fi is gevoelig voor storing, maar de remote controls zijn juist ontworpen op lage snelheid, voor veel robuustheid. De co-existentie uitdaging is dus heel asymmetrisch.

Daarnaast is Wi-Fi erg braaf in zijn Listen-Before-Talk. Ook in de deling van het spectrum met LTE-LAA zien we dat Wi-Fi snel het onderspit delft. Een heer in het verkeer zorgt wel voor ruimte voor de ander, maar is misschien niet altijd de weg om zelf vooruit te komen.

Om daar ruimte voor te hebben moet je ruimte krijgen, of ruimte zoeken. De concurrenten op de 2,4 GHz band laten erg weinig ruimte voor Wi-Fi. Misschien is de beste route daarom wel om Wi-Fi op de 5 GHz nog meer te stimuleren. De 2,4 GHz band is niet alleen erg vol, maar er komen ook meer Wi-Fi onvriendelijke systemen bij. Tijd om weg te wezen, en zelf de ruimte te zoeken.

Comments are closed.